Projecten

Thuiszorgcentrum Antwerpen is een actieve partner in de thuiszorg. Wij worden regelmatig gevraagd om mee te werken aan projecten of zetten er zelf op poten. Enkele voorbeelden:


Samendrie

Samendrie is een project voor jonge personen met dementie in de provincie Antwerpen. Er werd voor de titel Samendrie gekozen omdat het een engagement is tussen persoon met jong-dementie, de mantelzorger(s) en de getraine vrijwilliger.

Het project in een notendop: 
We spreken van jonge personen met dementie wanneer de aandoening zich voordoet voor de leeftijd van 65 jaar. Daardoor ontstaan levensomstandigheden die heel wat aanpassing vragen.

Dit initiatief wil de persoon met dementie en daarmee ook hun mantelzorger, vaak de partner, een extra ondersteuning geven, door samen heel gewone en aangename activiteiten te doen, dit samen met een getraine vrijwilliger. 

De vrijwilliger gaat met een persoon met dementie een vrijwillige relatie aan. Er wordt aansluiting gezocht bij interesses en mogelijkheden van beide personen. Bijvoorbeeld: ze gaan graag samen naar de voetbal, een museum, film, theater of ze willen samen sporten, wandelen, in de tuin werken, de krant lezen, winkelen, ….

Samendrie richt zich op een zo normaal mogelijk deelnemen aan de samenleving . Zo kan een positief samenspel ontstaan. Dit vrijwilligerswerk accentueert ook de gelijkwaardigheid in het engagement. Hierdoor werkt Samendrie mee aan een dementievriendelijke samenleving.”

Samen Drie

Heeft u graag meer informatie? Wilt u graag als persoon met jong-dementie of vrijwilliger deelnemen aan dit project? Contacteer dan zeker coördinator Eric Du Meunier: 

Thuiszorgcentrum Antwerpen vzw
Sint-Jacobsmarkt 49 - 2000 Antwerpen
eric.dumeunier@cm.be
Tel. 03 203 52 30 / 0474 312 483


Als u op het logo klikt vindt u ook onze brochure met meer informatie. 

Of u kan het volgende filmpje bekijken:

https://vimeo.com/139706860

 

Samen Drie in de pers: 

"Samen isolement doorbreken"

___________________________________________________________________________________

 

 

 

Art 107 Ontschotting psychische zorg

In samenwerking met SEL Amberes vzw, gaan we via een aparte werkgroep de Psychische Thuiszorg toch een impuls geven. SaRA is het samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in regio Antwerpen en is ontstaan naar aanleiding van een projectvoorstel art. 107 dat werd ingediend vanuit de zorgregio's Antwerpen en Mortsel.

sara

 

 

____________________________________________________________________________________

 

Nachtzorg Antwerpen

nz

Nachtzorg Antwerpen is geen proefproject meer, we spreken nu van een regulier intiatief. Meer info op www.nachtzorg.be. Voor allerlei partners of organisaties, overheid of pers, blijft Hugo Goedemé, als voorzitter van Nachtzorg Antwerpen aanspreekpunt.

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

Senioren Thuis

Ouderenzorg Antwerpen is al enkele jaren gestart met  projecten rond wonen, ondertussen is er een proefproject opgestart. Voor dit project werd er in samenwerking met De Ideale Woning een gebouw volledig gerenoveerd te Borgerhout. In dit gebouw komen vijf appartementen en een gemeenschappelijke ruimte. Als doel wil men vijf mensen samenbrengen die 65 jaar zijn of ouder, Borgerhout kennen en het financieel niet breed hebben. Door samen te wonen, kan men elkaar ondersteunen maar toch nog alleen wonen. Op die manier gaat men niet het gevoel krijgen eenzaam te zijn en kan men langer zelfstandig wonen. Een vrijwilliger gaat op regematige basis eens langskomen om te kijken hoe het loopt. Wanneer er problemen zijn of men nood heeft aan meer ondersteuning kunnen op die manier meteen de juiste diensten gecontacteerd worden.

Meer informatie bij: Stefanie Steeman (032035230, stefanie.steeman@cm.be).

____________________________________________________________________________________

Brood & Bomen 

‘ Brood & Bomen ‘, dementie uitgelicht, draagt bij aan  de vermaatschappelijking van de zorg met de getuigenissen van vrijwilligers in oppas,  vakantievrijwilligers voor personen met dementie en hun  mantelzorgers,  vrijwilligers van de Alzheimerliga en in praatcafés dementie.

In Brood & Bomen krijgen we de sociale kaart dementie voorgesteld aan de hand van sprekende getuigenissen, en ook van professionele disciplines met hun specifieke karakteristieken.  Warme verhalen en creatieve tips van gezinsverzorgenden, zowel in de thuiszorg als in dagopvang en woonzorgcentra.  Verpleegkundigen op ronde van patiënt naar patiënt, met aandacht voor elk. Huisartsen en specialisten met hun vragen rond alle zorgaspecten. 

U vindt Brood&Bomen, dementie uitgelicht, in de betere boekhandel. Richtprijs 18 euro. U kan het boek met dvd ook bij SEL Amberes vzw bestellen. Voor 20euro sturen wij uw boek op, na overschrijving van 20euro op rekening BE22 0688 9094 7047 van SEL Amberes vzw met vermelding B&Bomen

Contact: Liane De Boeck, hoofdcoördinator SEL Amberes vzw, St-Jacobsmarkt 49, 2000 Antwerpen, info@selamberes.be, www.selamberes.be. TEL 03 203 52 32  GSM  0476 557 90

 U kan ook via het volgende onderstaand filmpje meer informatie verkrijgen:

 https://vimeo.com/121808569